شب یلدا
عزیز بشینه کنارم

یلدا برای من مثل عید می ماند. مثل یک آغاز. مثل نشستن پای سفره هفت سین. مثل وقتی صدای توپ در خانه می پیچد و بابا قرآن می خواند. انگار قنیمتی باشد در سیاهی زمستان که خود را گرم زندگی کنیم.
گاهی باید برخیزی و

بیشتر بخوانید