وقتی که خودم را اخراج کردم

اسفند ماه، بعد از سه سال فراز و نشیب به عقد هم درآمدیم؛ من که پیش از این، کار به عنوان کارشناس تولید محتوا در یک مجموعه فعال در اینترنت را به مدت ۲ سال تجربه کرده بودم. با نسبتا بد دیدن اوضاع کاری و

بیشتر بخوانید