تمرین نگاه کردن به خود

امروز می خوام درباره موضوعی که بیشتر از دو ساله به طور اساسی منو درگیر خودش کرده بنویسم. و اون موضوع سبک زندگی و کار و تقابلشون با هم هست. حقیقتا قبل از نوشتن این مطلب با وجود فکرهای زیاد شبانه و قلط زدن در

بیشتر بخوانید